Hirigintza, obrak eta zerbitzuak

Zeregina

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Sailaren helburua da udalerriaren garapena planifikatzea; batetik, espazio fisikoa iraunkortasuna eta ingurune naturalaren inguruko errespetua oinarritzat hartuta antolatzeko;bestalde, aurreikuspenak betetzea bermatzeko, helburu horretarako marko juridiko bat ezarrita; azkenik, jarduerak ezartzea kontrolatzeko, definitutako eredutik eratorritako araudi eta erregulazioetara egokituta.

 

Jarduerak

   • Obra txikietarako lizentziak.

   • Bide publikoan lagina irekitzeko lizentziak ematea.

   • Bide publikoa okupatzeko lizentziak ematea.

   • Edateko uraren zerbitzua kudeatzea.

   • Argiteria publikoaren zerbitzua kudeatzea.

   • Hilerrien zerbitzua kudeatzea.

   • Izurriteak kontrolatzeko zerbitzua kudeatzea.

   • Bideak garbitzeko zerbitzua kudeatzea.

   • Parkeak, lorategiak eta haurren jolasak mantentzea.

Documentuak

Irisgarritasun plana

Directrices de Ordenación del Territorio

Ordenanza Reguladora del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal de Amurrio, publicada en el BOTHA del 13 de julio de 2009