Arabako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak esparru akordio bat sinatu dute Arabako Lurralde Historikoan azpiegitura hidraulikoak finantzatzeko eta egiteko.

11 Uztaila 2017

 Akordioak honakoak jasotzen ditu hobekuntzak Amurrioren horniduran eta Lurrak erostea Goi Nerbioiko saneamenduko hondakin uren araztegietarako.

Arabako Foru Aldundiak hitzematen du lehen aldirako egingo dituela Amurrioko uren tratamendurako gunera dauden ur bilketarako konexioen bi tarte berriUraren Euskal Agintziari dagokionez, aurreikusita dago gaurtik 2021era bitarteko lehenengo aldi horretan jarduera hauei ekitea: Sobrongo hornidura hobetzea, Oiongo, Aguraingo eta Moreda Arabako hondakin uren araztegiak, eta lurrak erostea Goi Nerbioiko saneamendurako, Amurrioko eta Laudioko araztegiak kokatzeko.

Esparru akordioan jasotako jarduera bakoitzerako akordio berezi bat egingo da, non erakunde bakoitzaren zereginak eta jarduera horiek egiteko hartu dituzten konpromisoak zehaztuko diren.

acuerdo agua