Jendaurrean jartzea Amurrioko hiri antolamendurako plan orokorraren ingurumen azterlan estrategikoa eta genero eraginaren aurretiazko txostena

amurrio

Abenduaren 9ko 21/2013 Estatuko Legea, ingurumen eraginarena betez, Amurrioko hiri antolamendurako plan orokorreko ingurumen jasangarritasunaren txostena egokitu egin da ingurumen azterlan estrategikora.Halaber, Amurrioko hiri antolamendurako plan orokorraren izapidean txertatu da genero eraginaren aurretiazko txostena.

http://amurrio.eus/es/documentacion-tecnica-plan-general