2016ko lan eskaintza publikoaren deialdia – Barne igoera

ayto

2017ko otsailaren 23an izandako bilkuran, Amurrioko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki zuen 2016ko ekitaldirako onartutako lan eskaintza publikoak zekartzan bi plazak oposizio-lehiaketa bidez eta barne igoeraz betetzeko hautaketa prozedurari dagozkion deialdia eta oinarri arautzaileak onartzea. Oinarriak 2017ko martxoaren 22ko ALHAOan, 34zk.an, argitaratu dira eta deialdia 2017ko martxoaren 29ko BOEan, 75.zkan.

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/034/2017_034_00899_E.pdf

 https://www.boe.es/boe_n/dias/2017/03/29/not.php?id=BOE-N-2017-190835